การจัดการความริษยา โดย พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี

การจัดการความริษยา โดย พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี

 

เทศนาธรรมท่าน ว วชิรเมธี 020-การจัดการความริษยา
พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี
ธรรมะเชิญตะวัน ชุดที่1 ต้นฉบับโดยครอบครัว ธิติรังสี

credit : JchaiJane

 

 

About the Author