ชีวิตนี้น้อยนัก บทพระนิพนธ์ในสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลสังฆปรินายก

ชีวิตนี้น้อยนัก บทพระนิพนธ์ในสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลสังฆปรินายก

บทพระนิพนธ์ในสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลสังฆปรินายก
จัดทำเสียงอ่านโดย : โจโฉ
ดนตรีเปียโนบรรเลงโดย : ตองพี

เครดิต: กุญแจธรรม

About the Author