ฟังธรรม: วิธีทุเลากรรมจากความรัก – บ้านพุทธบุตร

ฟังธรรม: วิธีทุเลากรรมจากความรัก – บ้านพุทธบุตร

ฟังธรรม: วิธีทุเลากรรมจากความรัก – บ้านพุทธบุตร

ฟังธรรม: วิธีทุเลากรรมจากความรัก

ความรักคืออะไร…นิยามความรักในทางโลก คงแปลได้หลากหลายความหมาย ตามแต่ที่ใครจะคิดพรรณนา แต่แท้ที่จริงแล้ว ภาษาที่เราใช้ออกมา มันจะสื่ออะไร มากน้อยแค่ไหน ที่แท้สาระของมันคงมีแค่สองอย่างคือ ทำให้เราสุข และทำให้เราทุกข์

บ้านพุทธบุตร เชียงใหม่ (เชาวฤทธิ์ ตั้งโชคประเสริฐ)

เครดิต: บ้านพุทธบุตร เชียงใหม่

About the Author