ทางพ้นทุกข์ : หลวงพ่อชา สุภัทโท

ทางพ้นทุกข์ : หลวงพ่อชา สุภัทโท

ใครเคยมีความทุกข์ไหม ใครเคยมีความสุขไหม คิดดูสิ เคยมีไหม นั่นแหละที่ธรรมะเกิดที่ตรงนี้ ที่ปฏิบัติธรรมะก็อยู่ที่ตรงนี้ ใครเป็นสุ ใจมันเป็นสุข ใครมันเป็นทุกข์ ใจมันเป็นทุกข์ มันเกิดที่ไหน มันดับที่นั่น กายและใจสองอย่างนี้ รวมมีเอามาแล้วทุกคน ไม่ใช่ว่าไม่มีหลักปฏิบัติ หลักปฏิบัติมีอยู่แล้ว มีกาย มีใจเท่านั้นพอแล้ว…

เสียงอ่านพระธรรมเทศนาเรื่อง ทางพ้นทุกข์
พระโพธิญาณเถร (หลวงพ่อชา สุภัทโท)
วัดหนองป่าพง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

credit : hiphoplanla

 

About the Author