กบเฒ่านั่งเฝ้ากอบัว พระธรรมเทศนาหลวงปู่ชา สุภัทโท

กบเฒ่านั่งเฝ้ากอบัว พระธรรมเทศนาหลวงปู่ชา สุภัทโท

Playlist : http://www.youtube.com/playlist?list=…
เสียงอ่านพระธรรมเทศนาพระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) แห่งวัดหนองป่าพง
ให้เสียงโดย ธรรมสภา

เครดิต: hiphoplanla

About the Author