ฟังธรรมเรื่อง นางบาปและนางบุญ สมัยพุทธกาล

ฟังธรรมเรื่อง นางบาปและนางบุญ สมัยพุทธกาล

จิญจมาณวิกา เป็นสตรีที่เชื่อว่ามีชีวิตอยู่ในพุทธกาล โดยในพระไตรปิฎกกล่าวหาว่านางได้ให้ร้ายพระโคตมพุทธเจ้าในธารกำนัลว่าทำให้นางตั้งครรภ์ ดังมีในพุทธชัยมงคลบทที่ 5 ความว่า

“กัตตวานะ กัฏฐะมุทะรัง อิวะ คัพภินียา จิญจายะ ทุฏฐะวะจะนัง ชะนะกายะมัชเฌ สันเตนะ โสมะวิธินา ชิตะวา มุนินโทตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ” แปลว่า “นางจิญจมาณวิกาใช้ไม้มีสัณฐานกลมใส่ที่ท้อง ทำอาการประหนึ่งว่ามีครรภ์ เพื่อกล่าวร้ายพระพุทธเจ้า พระจอมมุนีก็เอาชนะได้ด้วยวิธีสงบระงับพระทัยในท่ามกลางหมู่คน ด้วยเดชะอันนี้ ขอชัยมงคลจงมีแก่เรา” ด้วยผลกรรมที่ใส่ร้ายพระศาสนา เมื่อออกจากวัดพระเชตวัน นางจึงถูกธรณีสูบลงอเวจีมหานรก สถานที่ที่นางถูกธรณีสูบอยู่สระโบกขรณีที่ติดกับสถานที่ที่พระเทวทัตถูกธรณีสูบ

นางสุนทรีปริพาชิกา สาวสวยผู้ถูกเดียรถีย์หลอกให้ทำลายพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แต่นางกลับจบชีวิตลงด้วยการถูกฆาตกรรมอย่างเหี้ยมโหด ซึ่งเป็นกรฆ่าปิดปากเพื่อโยนความผิดให้กับพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ส่วนนางวิสาขา  เป็นสาวกของพระโคตมพุทธเจ้า ได้บรรลุโสดาบันตั้งแต่อายุได้ 7 ขวบ เป็นผู้สร้างวัดบุพพาราม เป็นผู้ริเริ่มถวายผ้าอาบน้ำฝน และได้รับยกย่องจากพระพุทธเจ้าให้เป็นเอตทัคคะฝ่ายทายิกา

เครดิต: hiphoplanla

About the Author