เสียงธรรมเรื่อง ความรัก ความร้าย เรื่องเล่าของพระอานนท์

เสียงธรรมเรื่อง ความรัก ความร้าย เรื่องเล่าของพระอานนท์

Playlist : http://www.youtube.com/playlist?list=…

ความรัก-ความร้าย
“พระอานนท์พุทธอนุชา” จากบทประพันธ์ของ วศิน อินทสระ
ให้เสียงโดย “มูลนิธิธรรมสันติ”
เสียงอ่านตามบทประพันธ์

เกี่ยวข้องกับพระอานนท์พุทธอนุชาเสียงอ่าน­ละคร : http://www.youtube.com/playlist?list=…

เครดิต: hiphoplanla

About the Author