เสียงธรรม พระอานนท์ร้องไห้

เสียงธรรม พระอานนท์ร้องไห้

เสียงธรรม พระอานนท์ร้องไห้

Playlist : http://www.youtube.com/playlist?list=…

พระอานนท์ร้องไห้
“พระอานนท์พุทธอนุชา” จากบทประพันธ์ของ วศิน อินทสระ
ให้เสียงโดย “มูลนิธิธรรมสันติ”
เสียงอ่านตามบทประพันธ์

เครดิต: hiphoplanla

About the Author