ฟังธรรม: กลิ่นชั้นสูง โดย วศิน อินทสระ

ฟังธรรม: กลิ่นชั้นสูง โดย วศิน อินทสระ

ฟังธรรม: กลิ่นชั้นสูง โดย วศิน อินทสระ

“กลิ่นชั้นสูง”

ท่านว่า พวกเทพไม่ค่อยลงมายุ่งกับมนุษย์ เพราะพวกมนุษย์กลิ่นเหม็นแรง นอกจากนี้ยังเบื่อที่มนุษย์ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีศีลธรรม มนุษย์คนใดมีศีลดี มีธรรมงาม ย่อมเป็นที่รักของทวยเทพ พวกเทพย่อมตามคุ้มครองรักษา ขจัดอันตรายออก น้อมนำแต่สิ่งอันเป็นสิริมงคลเข้าไปให้

Playlist : http://www.youtube.com/playlist?list=…
วรรคที่ ๔ เรื่องที่ ๑๐ กลิ่นชั้นสูง
เสียงอ่านหนังสือทางแห่งความดี
ประพันธ์โดย วศิน อินทสระ

เครดิต: hiphoplanla

About the Author