เสียงธรรมจากสวนโมกข์ ตอน โอวาทสำหรับคนเจ็บไข้ (พุทธทาสภิกขุ)

เสียงธรรมจากสวนโมกข์ ตอน โอวาทสำหรับคนเจ็บไข้ (พุทธทาสภิกขุ)

เสียงธรรมจากสวนโมกข์ ตอน โอวาทสำหรับคนเจ็บไข้ (พุทธทาสภิกขุ)

ธรรมะอันเป็นเครื่องตักเตือนสติคนไข้ โดย ท่านพุทธทาสภิกขุ

“ความเจ็บไข้นี้พึงเห็นว่าเป็นของธรรมดา ที่จะต้องมีมาแก่สังขารทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์ชนิดไหน เพราะเหตุว่าสังขารทั้งหลายจะต้องมีความเปลี่ยนแปลงไป ทั้งทางขึ้นและทางลง”

เครดิต จิปาถะ

About the Author