เสียงธรรม: กรรม ทำให้คนแตกต่างกัน – วศิน อินทสระ

เสียงธรรม: กรรม ทำให้คนแตกต่างกัน – วศิน อินทสระ

หลักกรรม และ การเวียนว่ายตายเกิด (อ.วศิน อินทสระ)
ภาคที่ ๑ หลักกรรม หรือ กฏแห่งกรรม ๑๑ หัวข้อ
ข้อ ๑๑ กรรมทำให้คนแตกต่างกัน
ให้เสียงโดย : อริยากรณ์ สิทธิธรรมพิชัย

เครดิต: hiphoplanla

About the Author