เพลงชีวิตนี้น้อยนัก แต่สำคัญนัก – ธนพร แวกประยูร

เพลงชีวิตนี้น้อยนัก แต่สำคัญนัก – ธนพร แวกประยูร

เพลงชีวิตนี้น้อยนัก แต่สำคัญนัก – ธนพร แวกประยูร

ชีวิตนี้น้อยนัก แต่สำคัญนัก คีตธรรมแห่งการไว้อาลัยและน้อมส่งเสด็จสู่­พระนฤพาน ในการสิ้นพระชนม์ของเจ้าพระคุณสมเด็จพระญา­ณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ดาวน์โหลด MP3 ได้ที่ https://www.dropbox.com/s/mugkv541po8…
คำร้อง : ฐิตวํโสภิกขุ วัดปทุมวนาราม
ทำนอง : ปทุมมามหาสิกขาลัย
เรียบเรียง : เจษฎา สุขทรามร
ศิลปิน : ธนพร แวกประยูร
วิศวกรอัดเสียง :วงศ์วริศ อริยวัฒน์
มิวสิควีดีโอ : ภัทธิ บัณฑุวนิช

ผู้กำกับจิตมิวสิกวีดีโออาสา : ภัทธิ บัณฑุวนิช
ศิลปินอาสา : ปุษยา เศรฐเสถียร / ณิชารีย์ ลีลาทิพย์กุล / รภัท บัณฑุวนิช

—————————————-­-

เพลง ชีวิตนี้น้อยนัก แต่สำคัญนัก

(คีตธรรมส่งเสด็จสู่พระนฤพาน)

———-

เหมือนจันทร์เพ็ญที่เคยส่องเย็นได้ลาจากฟ้­า

เปลี่ยนผัน สายธารเวลาให้ชีวาได้มองได้เห็น

สัจธรรมคือความเข้าใจในสิ่งที่เป็น

ใดใดไม่มีว่างเว้น ล้วนเป็นเพียงอนิจจัง

….

ดูน้ำค้าง เพียงโดนแดดจางก็พลันสลาย

ชีวิตบอบบางมากมาย เพียงจำไว้ทุกวันสำคัญ

ดีหรือร้าย กระทำอย่างไร ก็เป็นเช่นนั้น

รำลึกถ้อยร้อยรำพัน สังฆบิดา จารึกในใจ

“สิ้นทุกข์สุขที่แท้จึงได้พบพาน สู่ทางธรรมบันดาลในชาติสุดท้าย ส่งฟ้าสู่ดินแดนที่หมดผองภัย สถิตไว้ในแดนธรรมพระนฤพาน

(สถิตไว้เพียงความดีชั่วนิจนิรันดิ์ / สถิตไว้ในรอยธรรม พระญาณสังวร)

(ซ้ำ A2 / Hook **)

 

เครดิต: Bua loy

About the Author