“โยคะภาวนา” ฝึกภาวนาในท่าโยคะ

“โยคะภาวนา” ฝึกภาวนาในท่าโยคะ

“โยคะภาวนา” ฝึกภาวนาในท่าโยคะ

ฝึกภาวนาในขณะฝึกโยคะ ด้วยการทำโยคะภาวนา ขอบคุณครูครูดล (ธนวัชร์ เกตน์วิมุต) กลุ่มชีวิตสิกขา ที่สอนท่าโยคะภาวนาให้กับ Secret

About the Author