ฝึกดูจิต เรียนรู้ “วงจรกระแสจิต” โดย พระอาจารย์ธวัชชัย ธมฺมทีโป

ฝึกดูจิต เรียนรู้ “วงจรกระแสจิต” โดย พระอาจารย์ธวัชชัย ธมฺมทีโป

ฝึกดูจิต เรียนรู้ “วงจรกระแสจิต” โดย พระอาจารย์ธวัชชัย ธมฺมทีโป

การฝึกดูจิตส่งผลอย่างไรต่อกายและใจ ค้นหาคำตอบได้จากคลิปวิดีโอชุดนี้

ที่มาจาก thammatipo

ซีดีชุดอกาลิโก โดยพระอาจารย์ธวัชชัย ธมฺมทีโป

 

About the Author