พับดอกบัวแบบกลีบดอกพุตตาน By Secret

พับดอกบัวแบบกลีบดอกพุตตาน By Secret

พับดอกบัวแบบกลีบดอกพุตตาน By Secret

พับดอกบัวแบบกลีบดอกพุตตาน By Secret

Secret มีวิธีพับดอกบัวแบบกลีบดอกพุดตานมาฝากผู้อ่าน รับรองว่าทำตามได้ไม่ยาก ไปวัดครั้งหน้า อย่าลืมพับดอกบัวสวยๆ ไปถวายพระนะคะ

About the Author